Equip

L’equip pedagògic consta de 9 professors/es, la direcció i coordinació de l’escola està a càrrec de Miriam Martínez.

El professorat de l’Escola Municipal de Dansa té la titulació oficial o habilitació de l’especialitat de dansa que imparteix i ha acreditat la capacitat pedagògica per atendre la diversitat d’edats i nivells que conformen l’alumnat de l’escola.

La tasca educativa que es desenvolupa a l’escola va lligada a la docència i a elaboració d’una programació que l’equip de professors ha creat per a cada tècnica. Aquest treball es fa sempre en coordinació.